Kutse riigihankel osalemiseks

Trüki

Eesti Ornitoloogiaühing kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke "Natura 2000 võrgustiku linnualade linnustiku inventuurid" (viitenumber 170385). Hanke objektideks on linnustiku inventuuri teenus kolmel Natura linnualal. Hankega saab tutvuda e-riigihangete keskkonnas aadressil riigihanked.riik.ee ja pakkumuste esitamine tähtaeg on 27. jaanuar 2016. Küsimusi hanke kohta saab esitada ainult läbi riigihangete keskkonna. Linnustiku inventuure rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.