Aktuaalne

EOÜ uudiskiri

EOÜ uudiskiri ilmub umbes 2-3 korda kuus ja edastab teavet lindudega seotud sündmustest, tegevustest ja uudistest. Ühingu liikmed liidetakse automaatselt.

Liitu EOÜ uudiskirjaga!

* nõutud väli

Rahvusvaheliste linnuvaatluspäevade lõplikud tulemused

Trüki

3.-4. oktoobril toimunud rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel EuroBirdwatch2015 loeti Eestis kokku üle 220 000 linnu 153 liigist. Võrreldes varasemate aastatega on see tulemus tagasihoidlik. Eesti Ornitoloogiaühinguni jõudis üle saja vaatlusnimekirja, mille koostamises osales ligi nelisada linnusõpra. Linnuvaatluspäevadel loendati kõige enam valgepõsk-laglesid (üle 65000), hanesid (32500), metsvinte (16000), kiivitajaid (12000) ja põhjavinte (7300). Kõige sagedamini nähtud liikideks olid ülekaalukalt rasvatihane ja hallvares, kellele järgnesid pasknäär, harakas, ronk, musträstas ja hallrästas.

Käesoleva aasta lindudest viudest loendati taliviusid kümme ja hiireviusid 190, neist koguni 29 rändel Pärnumaal Laos. Seal olid tähelepanuväärsemad rändel nähtud linnud veel 21 raudkulli, üle 1400 kaelustuvi, 25 musträhni, 73 roohabekat ja üks koldvint. Pärnumaal Kabli linnujaamas oli kõige huvitavam 2400 sookiuru ränne ning massiline metsvintide, põhjavintide ja rootsiitsitajate liikumine. Seal nähti ka kahte hilist metskiuru. Läänemaal Põõsaspea vaatluspunktis loendati kahe päeva jooksul 770 kauri ja üle 5000 auli, huvitavamatest liikidest nähti seal merirüdi, randkiuru, alke ja lõunatirku. Hiiumaal olid huvitavamad vaatlused seitse väikepütti ja 52 hõbehaigrut, Saaremaal 3000 lauku Kuressaare lahel. Virumaal loendati üle 20 000 valgepõsk-lagle, Tartumaal Mehikoormas ja selle lähistel nägid vaatlejad 16 merikotkast, huvitavamatest liikidest plüüd, plütti ja hangelindu. Linnuvaatluspäevade põnevamad liigid olid veel rukkirääk, punakael-lagle, ristpart, tiirud, lepalind ja lapi tsiitsitaja, üllatavalt palju nähti kukkurtihaseid ja roohabekaid ning kohal olid veel ka mõned pääsukesed ja valge-toonekurg. Lisaks nähti hübriidlagle, leukistlikku suur-laukhane ja valgete tiibadega koduvarblast. Kodulindudest pandi kirja 30 leghorni tõugu kana ja seitse faasanit.

Kõige pikema liignimekirja said seekord klubi Estbirding liikmed, kes nägid kahe päeva jooksul Läänemaal 113 liiki linde, mis on vaatluspäevade rekord. Selle nimekirja kooostamisel osales 21 vaatlejat. 89 liiki nägid Andrus Jair ja Kaido Nei Eesti lääneosas ning 88 liiki Ingrid ja Imre Aus Harju ja Raplamaal.

22. korda toimunud rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel osales 41 riiki Euroopast ja selle naabrusest. Üritusest võttis osa ligi 33 000 linnusõpra, kes loendasid üle viie miljoni linnu. Paljudes riikides nähti ka haruldusi. Näiteks Lätis kuld-lehelindu ja lääne-pöialpoissi, Soomes tõmmu-lehelindu, niidu-kaelustäksi ja taigakiuru. Järgmisel aastal on rahvusvahelised linnuvaatluspäevad 1.-2. oktoobril.

Eesti Ornitoloogiaühing tänab kõiki vaatlejaid, linnuvaatluse korraldajaid ja juhendajaid ning Kristjan Adojaani ja OÜ-d 5D Vision online vaatlusvormi loomise eest.

Lisateave: Riho Kinks, riho.kinks@eoy.ee, 508 6690Liik Linde Nimekirju
Valgepõsk-lagle Branta leucopsis BRALEU 65197 35
Metsvint Fringilla coelebs FRICOE 16019 27
Kiivitaja Vanellus vanellus VANVAN 12078 37
Suur-laukhani Anser albifrons ANSALB 7443 26
Põhjavint Fringilla montifringilla FRIMON 7334 8
Sõtkas Bucephala clangula BUCCLA 6010 30
Aul Clangula hyemalis CLAHYE 5955 10
Lauk Fulica atra FULATR 5312 6
Kuldnokk Sturnus vulgaris STUVUL 4625 35
Kalakajakas Larus canus LARCAN 4370 31
Viupart Anas penelope ANAPEN 4049 18
Rabahani Anser fabalis ANSFAB 3335 29
Sinikael-part Anas platyrhynchos ANAPLA 3195 55
Kaelustuvi e. meigas Columba palumbus COLPAL 2755 32
Sookiur Anthus pratensis ANTPRA 2674 19
Hallrästas e. paskrästas Turdus pilaris TURPIL 2257 57
Hakk Corvus monedula CORMON 2149 49
Kühmnokk-luik Cygnus olor CYGOLO 1981 39
Sookurg Grus grus GRUGRU 1898 25
Rasvatihane Parus major PARMAJ 1789 77
Hallvares Corvus corone CORNIX 1733 77
Kormoran e. karbas Phalacrocorax carbo PHACAR 1599 26
Piilpart Anas crecca ANACRE 1551 14
Künnivares Corvus frugilegus CORFRU 1541 34
Tuttvart Aythya fuligula AYTFUL 1536 17
Sinitihane Parus caeruleus PARCAE 1423 44
Mustlagle Branta bernicla BRABER 1342 14
Naerukajakas Larus ridibundus LARRID 1300 23
Siisike Carduelis spinus CARSPI 1087 28
Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus EMBSCH 1002 14
Hõbekajakas Larus argentatus LARARG 978 32
Pasknäär Garrulus glandarius GARGLA 961 71
Musttihane Parus ater PARATE 896 19
Hahk Somateria mollissima SOMMOL 802 4
Rohevint Carduelis chloris CARCHL 706 35
Põldlõoke Alauda arvensis ALAARV 699 28
Laululuik Cygnus cygnus CYGCYG 693 32
Pöialpoiss Regulus regulus REGREG 668 32
Kodutuvi Columba livia COLLIV 635 35
Punapea-vart Aythya ferina AYTFER 499 5
Merivart Aythya marila AYTMAR 455 7
Põldvarblane Passer montanus PASMON 444 35
Ohakalind Carduelis carduelis CARCAR 432 26
Rääkspart Anas strepera ANASTR 429 11
Musträstas Turdus merula TURMER 407 58
Harakas Pica pica PICPIC 399 63
Talvike Emberiza citrinella EMBCIT 388 33
Punakurk-kaur Gavia stellata GAVSTE 378 1
Ronk e. kaaren Corvus corax CORRAX 348 64
Mustvaeras Melanitta nigra MELNIG 341 3
Rohukoskel Mergus serrator MERSER 302 10
Hallhani e. roohani Anser anser ANSANS 285 12
Jääkoskel Mergus merganser MERMER 276 20
Hallhaigur Ardea cinerea ARDCIN 256 32
Kanepilind Carduelis cannabina CARCAN 233 13
Tuttpütt Podiceps cristatus PODCRI 227 21
Väikeluik Cygnus columbianus CYGCOL 226 9
Leevike Pyrrhula pyrrhula PYRULA 219 30
Roohabekas e. roovilbas Panurus biarmicus PANBIA 211 8
Suur-kirjurähn Dendrocopos major DENMAJ 206 52
Hiireviu Buteo buteo BUTBUT 190 54
Punarind Erithacus rubecula ERIRUB 182 27
Koduvarblane Passer domesticus PASDOM 172 23
Tõmmuvaeras Melanitta fusca MELFUS 146 4
Linavästrik Motacilla alba MOTALB 142 29
Puukoristaja Sitta europaea SITEUR 137 42
Rüüt Pluvialis apricaria PLUAPR 133 7
Hoburästas Turdus viscivorus TURVIS 122 15
Salutihane e. sootihane Parus palustris PARPAL 106 20
Hõbehaigur Egretta alba EGRALB 102 17
Võsaraat Prunella modularis PRUMOD 102 8
Käblik Troglodytes troglodytes TROTRO 89 23
Laulurästas Turdus philomelos TURPHI 87 10
Soorüdi e. soorisla Calidris alpina CALALP 83 8
Merikotkas Haliaeetus albicilla HALALB 80 27
Nurmkana Perdix perdix PERPER 79 8
Sabatihane Aegithalos caudatus AEGCAU 78 13
Suitsupääsuke Hirundo rustica HIRRUS 67 6
Järvekaur Gavia arctica GAVARC 66 5
Musträhn Dryocopus martius DRYMAR 65 23
Väike-lehelind e. silksolk Phylloscopus collybita PHYCOL 63 23
Põhjatihane Parus montanus PARMON 60 16
Porr Certhia familiaris CERFAM 55 18
Mänsak Nucifraga caryocatactes NUCCAR 55 19
Raudkull Accipiter nisus ACCNIS 51 21
Tutt-tihane Parus cristatus PARCRI 50 17
Vainurästas Turdus iliacus TURILI 41 10
Kuuse-käbilind Loxia curvirostra LOXCUR 41 4
Hallpõsk-pütt Podiceps grisegena PODGRI 40 4
Soopart e. pahlsaba-part Anas acuta ANAACU 37 6
Merikajakas Larus marinus LARMAR 33 14
Hallõgija Lanius excubitor LANEXC 31 14
Väikekoskel e. pudukoskel Mergellus albellus MERALB 28 3
Nõmmelõoke Lullula arborea LULARB 28 8
Luitsnokk-part Anas clypeata ANACLY 27 6
Urvalind Carduelis flammea CARMEA 27 5
Teder Tetrao tetrix TETRIX 25 6
Tikutaja e. taevasikk Gallinago gallinago GALGAL 25 10
Suurnokk-vint e. suurnokk Coccothraustes coccothraustes COCCOC 18 6
Laanepüü Tetrastes bonasia TETBON 17 9
Siidisaba e. viristaja Bombycilla garrulus BOMGAR 16 1
Kukkurtihane Remiz pendulinus REMPEN 15 3
Välja-loorkull Circus cyaneus CIRCYA 14 7
Jäälind Alcedo atthis ALCATT 14 12
Tutkas Philomachus pugnax PHIPUG 12 5
Õõnetuvi Columba oenas COLOEN 12 5
Hallpea-rähn e. hallrähn Picus canus PICCAN 12 9
Must-lepalind Phoenicurus ochruros PHOOCH 12 7
Tuuletallaja Falco tinnunculus FALTIN 11 8
Väike-kirjurähn Dendrocopos minor DENMIN 11 8
Kivitäks Oenanthe oenanthe OENOEN 11 5
Karvasjalg-viu e. taliviu Buteo lagopus BUTLAG 10 5
Roo-loorkull Circus aeruginosus CIRAER 9 7
Kaelus-turteltuvi e. pargi-turteltuvi Streptopelia decaocto STRDEC 9 2
Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos DENLEU 9 7
Kanakull Accipiter gentilis ACCGEN 8 7
Väikepütt e. punakael-pütt Tachybaptus ruficollis TACRUF 7 1
Rabapistrik Falco peregrinus FALPER 7 5
Plüü Pluvialis squatarola PLUSQU 7 2
Metsis e. mõtus Tetrao urogallus TETURO 6 5
Metskurvits Scolopax rusticola SCORUS 6 4
Värbkakk Glaucidium passerinum GLAPAS 6 4
Lühinokk-hani Anser brachyrhynchus ANSBRA 5 1
Rägapart Anas querquedula ANAQUE 5 2
Ristpart Tadorna tadorna TADTAD 4 1
Väikepistrik Falco columbarius FALCOL 4 3
Tait Gallinula chloropus GALCHL 4 4
Alk Alca torda ALCTOR 4 1
Kanada lagle Branta canadensis BRACAN 3 1
Kaljukotkas e. maakotkas Aquila chrysaetos AQUCHR 3 2
Lõopistrik Falco subbuteo FALSUB 3 3
Leeterüdi e. leeterisla Calidris alba CALALB 3 1
Lapi tsiitsitaja e. keltsalind Calcarius lapponicus CALLAP 3 3
Valge-toonekurg Ciconia ciconia CICCIC 2 2
Tõmmukajakas Larus fuscus LARFUS 2 2
Jõgitiir Sterna hirundo STEHIR 2 1
Krüüsel Cepphus grylle CEPGRY 2 2
Händkakk Strix uralensis STRURA 2 1
Tamme-kirjurähn Dendrocopos medius DENMED 2 1
Laanerähn e. kolmvarvas-rähn Picoides tridactylus PICTRI 2 2
Räästapääsuke Delichon urbicum DELURB 2 1
Metskiur Anthus trivialis ANTTRI 2 1
Lepalind e. aed-lepalind Phoenicurus phoenicurus PHOPHO 2 2
Punakael-lagle Branta ruficollis BRARUF 1 1
Rukkirääk Crex crex CRECRE 1 1
Merirüdi e. meririsla Calidris maritima CALMAR 1 1
Plütt Limicola falcinellus LIMFAL 1 1
Tumetilder Tringa erythropus TRIERY 1 1
Lõunatirk Uria aalge URIAAL 1 1
Kodukakk Strix aluco STRALU 1 1
Randkiur Anthus petrosus ANTPET 1 1
Koldvint Serinus serinus SERSER 1 1
Hangelind Plectrophenax nivalis PLENIV 1 1
hani  ANSsp 21432 31
ujupart  ANAsp 2508 2
partlased  PARTsp 2041 2
hani/lagle  ANS/BRA 1310 4
luik  CYGsp 1195 4
kaur GAVsp 366 1
kajakas  LARsp 310 2
värvuline  VÄRVsp 145 5
naeru/kalakajakas  RID/CAN 132 2
varblane  PASsp 85 2
pääsuke 20 1
käbilind  LOXsp 12 2
tiir  STEsp 7 2
faasan PHACOL 7 1
viu  BUTsp 5 2
salu/põhjatihane  PAL/MON 2 1
kull  KULLsp 2 2
pistrik  FALsp 1 1
lehelind  PHYsp 1 1
tihane  PARsp 1 1
loorkull  CIRsp 1 1
hübriidlagle 1 1
KOKKU 221397