Lihavõtte linnuvaatluspäevade lõplik kokkuvõte

Trüki

4.-5. aprillil toimunud lihavõtte linnuvaatluspäevadel pandi kirja üle 140 000 linnu 150 liigist. Võrreldes varasematel aastatel samale ajale langenud linnuvaatluspäevadega on see tulemus keskmine. Vaatluste nimekirju kogunes sel aastal ligi kakssada, mille koostamisel osales üle neljasaja inimese.

Üle poole kirjapandud lindudest olid haned, kellel toimus vaatluspäevade ajal aktiivne ränne. Arvukamalt nähti veel metsvinte, naeru- ja kalakajakaid, valgepõsk-laglesid ja kormorane. Paljud vaatlejad nägid just vaatluspäevadel oma selle aasta esimest  linavästrikku, punarinda, vainu- ja laulurästast, kivitäksi, kalakotkast, must-toonekurge või mõnda muud saabujat. Kõige sagedamini kirja pandud linnuliigid olid rasvatihane, hallvares, musträstas, metsvint, sinikael-part ja harakas. Lihavõttepühade kõige haruldasem leid oli juba reedel Räpina lähistel hanede seas nähtud eskimo lagle. Selle linnuliigi looduslik päritolu on meil siiski kahtluse all. Erakordne oli ka söödikänn, keda teadaolevalt pole Eestis nii vara kevadrändel nähtud. Huvitavamate vaatlustena toodi välja veel lindude toidulauda külastanud värbkakk, kormoranide ränne Võrtsjärve ääres, ootamatutes kohtades tedremängud ning meres kala püüdnud saarmas.

EOÜ tänab kõiki vaatluspäevadel osalejaid, linnuretkede korraldajaid ning Kristjan Adojaani ja OÜ 5D Visionit elektroonilise vaatlusankeedi loomise eest.

Lõpliku kokkuvõtte tegemisel on arvestatud ka 4.-5. aprillil eElurikkuse andmebaasi sisestatud vaatlusi. Kokkuvõtte tabelitesse on sealt lisatud andmed vaid seitsme liigi kohta, keda muul viisil edastatud vaatlustulemustes ei esinenud.

Lihavõtte linnuvaatluspäevadel kohatud linnuliigid, pdf