Aktuaalne

EOÜ uudiskiri

EOÜ uudiskiri ilmub umbes 2-3 korda kuus ja edastab teavet lindudega seotud sündmustest, tegevustest ja uudistest. Ühingu liikmed liidetakse automaatselt.

Liitu EOÜ uudiskirjaga!

* nõutud väli

Linnuvaatluspäevade lõplikud tulemused

Trüki

4.-5. oktoobril toimunud rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel EuroBirdwatch2014 osales 40 riiki Euroopast ja Kesk-Aasiast. Eesti linnusõpradelt laekus Eesti Ornitoloogiaühingusse 98 vaatluste nimekirja, mille koostamisel osales vähemalt 320 inimest. Nädalavahetuse jooksul pandi kirja üle 400 000 linnu 166 liigist. Võrdluseks - sügiseste linnuvaatluspäevade viimase kümne aasta parim tulemus on 730 000 lindu ja 170 liiki. Kõige pikemas nimekirjas oli seekord aga koguni 111 linnuliiki, mis on vaatluspäevade rekordi kordamine.

Vaatamata kenale ilmale ei toimunud vaatluspäevade nädalavahetusel suuremat värvuliste rännet. Paljud sisemaal vaatlusi teinud kurtsid, et oli erakordselt vähe linde ja isegi hanesid ei näinud. Vastuspidiseid teateid tuli selle eest mere äärest, kus just nädalavahetusele langesid sügise parimad arktiliste veelindude rände päevad. See kajastub ka vaatluspäevade tulemustes, kus kõige arvukamateks liikideks olid aul, valgepõsk-lagle, viupart, merivart ja tõmmuvaeras. Kõige sagedamini vaadeldud liikideks olid siiski tavapäraselt rasvatihane, hallvares, pasknäär, harakas ja suur-kirjurähn.

Suuri haruldusi linnuvaatluspäevadel ei nähtud, huvitavamateks liikideks olid vööt-lehelind, lõunatirk ja vaenukägu. Üsna palju nähti aga rändliike, kes peaks olema meilt juba lahkunud, näiiteks ristpart, valge-toonekurg, herilaseviu, suur-koovitaja, mustviires, hall-kärbsenäpp, lepalind, koldvint,kõrkja-roolind, mustpea-põõsalind,kukkurtihane jt. Neljas kohas vaadeldi ka käesoleva aasta lindu jäälindu.

Linnuvaatluspäevadel nähti ka muud põnevat. Näiteks vaadeldi, kuidas merikotkas valgepõsk-lagle kätte sai ja kuidas sinikael-pardid käisid tammikus tõrusid söömas, leiti üks kaelarõngaga laululuik, kelle rõnga kood õnnestus ka ära lugeda, vaadeldi roostikus ööbimas vähemalt 4500 kuldnokka, Põlvamaal nähti surnud hane juures toitumas koguni kaheksat merikotkast ja ühte kaljukotkast. Kõige erakordsem lugu juhtus aga Viljandimaal, kus otse ühe talu õues lendas noor kühmnokk-luik elektritraatidesse ja hukkus.

Suur tänu kõigile vaatlejatele ning avalike ühisvaatluste juhendajatele: Margus Ellermaa, Eedi Lelov, Linda Metsaorg, Arne Laansalu, Meelis Uustal, Aarne Tuule. Erilised tänud Kristjan Adojaanile ja OÜ 5D Visionile online vaatlusvormi ja tehnilise toe eest.

Järgmisel aastal toimub EuroBirdwatch 3.-4. oktoobril.Liik

Linde Nimekirju
Aul Clangula hyemalis CLAHYE 134003 13
Valgepõsk-lagle Branta leucopsis BRALEU 75806 33
Viupart Anas penelope ANAPEN 21394 22
Merivart Aythya marila AYTMAR 19841 11
Tõmmuvaeras Melanitta fusca MELFUS 13102 9
Kuldnokk Sturnus vulgaris STUVUL 10327 41
Kiivitaja Vanellus vanellus VANVAN 9662 26
Suur-laukhani Anser albifrons ANSALB 7091 33
Metsvint Fringilla coelebs FRICOE 6977 41
Rabahani Anser fabalis ANSFAB 6339 30
Sõtkas Bucephala clangula BUCCLA 6237 29
Sinikael-part Anas platyrhynchos ANAPLA 5585 47
Lauk Fulica atra FULATR 4523 9
Kalakajakas Larus canus LARCAN 4310 31
Mustlagle Branta bernicla BRABER 3645 11
Kaelustuvi e. meigas Columba palumbus COLPAL 3407 26
Hallvares Corvus corone CORNIX 3284 66
Tuttvart Aythya fuligula AYTFUL 3225 19
Hõbekajakas Larus argentatus LARARG 3037 29
Hakk Corvus monedula CORMON 2926 47
Kormoran Phalacrocorax carbo PHACAR 2582 25
Kühmnokk-luik Cygnus olor CYGOLO 2558 25
Mustvaeras Melanitta nigra MELNIG 2439 7
Sabatihane Aegithalos caudatus AEGCAU 1879 32
Künnivares Corvus frugilegus CORFRU 1828 27
Laululuik Cygnus cygnus CYGCYG 1649 31
Hallrästas e. paskrästas Turdus pilaris TURPIL 1637 43
Rasvatihane Parus major PARMAJ 1615 76
Punakurk-kaur Gavia stellata GAVSTE 1527 7
Kodutuvi Columba livia COLLIV 1526 33
Väikeluik Cygnus columbianus CYGCOL 1398 15
Siisike Carduelis spinus CARSPI 1375 33
Soopart e. pahlsaba-part Anas acuta ANAACU 1303 10
Naerukajakas Larus ridibundus LARRID 1285 26
Rohevint Carduelis chloris CARCHL 1072 40
Rohukoskel Mergus serrator MERSER 1011 12
Pasknäär Garrulus glandarius GARGLA 873 59
Pöialpoiss Regulus regulus REGREG 731 40
Sinitihane Parus caeruleus PARCAE 700 49
Talvike Emberiza citrinella EMBCIT 656 31
Hallhani e. roohani Anser anser ANSANS 647 11
Põldlõoke Alauda arvensis ALAARV 632 32
Põldvarblane Passer montanus PASMON 611 45
Musträstas Turdus merula TURMER 604 49
Punapea-vart Aythya ferina AYTFER 516 7
Koduvarblane Passer domesticus PASDOM 478 28
Harakas Pica pica PICPIC 463 51
Piilpart Anas crecca ANACRE 456 17
Sookiur Anthus pratensis ANTPRA 364 21
Jääkoskel Mergus merganser MERMER 359 19
Ohakalind Carduelis carduelis CARCAR 350 24
Sookurg Grus grus GRUGRU 334 8
Soorüdi e. soorisla Calidris alpina CALALP 329 9
Suur-kirjurähn Dendrocopos major DENMAJ 305 50
Tuttpütt Podiceps cristatus PODCRI 298 20
Ronk e. kaaren Corvus corax CORRAX 295 48
Järvekaur Gavia arctica GAVARC 278 8
Põhjatihane Parus montanus PARMON 256 35
Rääkspart Anas strepera ANASTR 247 16
Linavästrik Motacilla alba MOTALB 242 37
Laulurästas Turdus philomelos TURPHI 213 22
Põhjavint Fringilla montifringilla FRIMON 213 9
Rüüt Pluvialis apricaria PLUAPR 209 11
Kanepilind Carduelis cannabina CARCAN 191 17
Punarind Erithacus rubecula ERIRUB 185 37
Hahk Somateria mollissima SOMMOL 163 8
Puukoristaja Sitta europaea SITEUR 162 46
Hiireviu Buteo buteo BUTBUT 158 30
Hõbehaigur Egretta alba EGRALB 151 13
Urvalind Carduelis flammea CARMEA 148 12
Leevike Pyrrhula pyrrhula PYRULA 148 24
Väike-lehelind Phylloscopus collybita PHYCOL 120 30
Vainurästas Turdus iliacus TURILI 110 18
Salutihane Parus palustris PARPAL 110 29
Merikotkas Haliaeetus albicilla HALALB 103 25
Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus EMBSCH 102 15
Teder Tetrao tetrix TETRIX 94 8
Hoburästas Turdus viscivorus TURVIS 91 19
Porr Certhia familiaris CERFAM 88 28
Merikajakas Larus marinus LARMAR 85 13
Luitsnokk-part Anas clypeata ANACLY 80 11
Hallhaigur Ardea cinerea ARDCIN 78 24
Liivatüll Charadrius hiaticula CHAHIA 78 8
Tikutaja Gallinago gallinago GALGAL 70 11
Siidisaba Bombycilla garrulus BOMGAR 70 4
Tutt-tihane Parus cristatus PARCRI 69 23
Tutkas Philomachus pugnax PHIPUG 66 6
Musttihane Parus ater PARATE 66 12
Plüü Pluvialis squatarola PLUSQU 56 6
Musträhn Dryocopus martius DRYMAR 54 31
Kuuse-käbilind Loxia curvirostra LOXCUR 49 5
Õõnetuvi Columba oenas COLOEN 48 5
Hallpõsk-pütt Podiceps grisegena PODGRI 38 5
Raudkull Accipiter nisus ACCNIS 37 19
Väike-kirjurähn Dendrocopos minor DENMIN 36 25
Käblik Troglodytes troglodytes TROTRO 35 15
Väikekoskel Mergellus albellus MERALB 32 11
Võsaraat Prunella modularis PRUMOD 32 9
Suitsupääsuke Hirundo rustica HIRRUS 31 4
Mänsak Nucifraga caryocatactes NUCCAR 31 13
Hallõgija Lanius excubitor LANEXC 29 14
Must-lepalind Phoenicurus ochruros PHOOCH 23 12
Rägapart Anas querquedula ANAQUE 22 2
Hallpea-rähn e. hallrähn Picus canus PICCAN 19 11
Suurnokk-vint e. suurnokk Coccothraustes coccothraustes COCCOC 19 9
Roohabekas Panurus biarmicus PANBIA 18 5
Välja-loorkull Circus cyaneus CIRCYA 16 11
Laanepüü Tetrastes bonasia TETBON 15 8
Salu-lehelind Phylloscopus trochilus PHYLUS 15 8
Väikekajakas Hydrocoloeus minutus HYDMIN 13 2
Kivitäks Oenanthe oenanthe OENOEN 12 4
Nõmmelõoke Lullula arborea LULARB 9 2
Nurmkana Perdix perdix PERPER 7 1
Värbkakk Glaucidium passerinum GLAPAS 7 6
Ristpart Tadorna tadorna TADTAD 6 1
Metsis e. mõtus Tetrao urogallus TETURO 6 5
Kanakull Accipiter gentilis ACCGEN 6 5
Kaljukotkas Aquila chrysaetos AQUCHR 6 3
Suurrüdi e. suurrisla Calidris canutus CALCAN 6 3
Tõmmukajakas Larus fuscus LARFUS 6 4
Hänilane Motacilla flava MOTFLA 6 3
Väikepütt Tachybaptus ruficollis TACRUF 5 1
Roo-loorkull Circus aeruginosus CIRAER 5 5
Karvasjalg-viu e. taliviu Buteo lagopus BUTLAG 5 5
Väikepistrik Falco columbarius FALCOL 5 3
Tait Gallinula chloropus GALCHL 5 3
Merisk Haematopus ostralegus HAEOST 5 4
Metskurvits Scolopax rusticola SCORUS 5 4
Tumetilder Tringa erythropus TRIERY 5 1
Vööt-lehelind Phylloscopus inornatus PHYINO 5 4
Tuuletallaja Falco tinnunculus FALTIN 4 4
Merirüdi e. meririsla Calidris maritima CALMAR 4 4
Jäälind Alcedo atthis ALCATT 4 4
Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos DENLEU 4 4
Lepalind e. aed-lepalind Phoenicurus phoenicurus PHOPHO 4 2
Kalakotkas Pandion haliaetus 3 3
Lõunatirk Uria aalge URIAAL 3 2
Kaelus-turteltuvi e. pargi-turteltuvi Streptopelia decaocto STRDEC 3 2
Laanerähn e. kolmvarvas-rähn Picoides tridactylus PICTRI 3 3
Lapi tsiitsitaja Calcarius lapponicus CALLAP 3 2
Valge-toonekurg Ciconia ciconia 2 2
Herilaseviu Pernis apivorus PERAPI 2 2
Lõopistrik Falco subbuteo FALSUB 2 2
Väikerüdi e. väikerisla Calidris minuta CALUTA 2 1
Vöötsaba-vigle Limosa lapponica LIMLAP 2 1
Suurkoovitaja Numenius arquata NUMARQ 2 1
Kodukakk Strix aluco STRALU 2 2
Tamme-kirjurähn Dendrocopos medius DENMED 2 2
Metskiur Anthus trivialis ANTTRI 2 2
Kõrkja-roolind Acrocephalus schoenobaenus ACRSCH 2 1
Lühinokk-hani Anser brachyrhynchus ANSBRA 1 1
Sarvikpütt Podiceps auritus PODAUR 1 1
Rabapistrik Falco peregrinus FALPER 1 1
Rooruik Rallus aquaticus RALAQU 1 1
Leeterüdi e. leeterisla Calidris alba CALALB 1 1
Metstilder Tringa ochropus TRIOCH 1 1
Laisaba-änn Stercorarius pomarinus 1 1
Mustviires Chlidonias niger 1 1
Krüüsel Cepphus grylle CEPGRY 1 1
Vöötkakk Surnia ulula 1 1
Händkakk Strix uralensis STRURA 1 1
Vaenukägu e. toonetutt Upupa epops UPUEPO 1 1
Mustpea-põõsalind Sylvia atricapilla SYLATR 1 1
Hall-kärbsenäpp Muscicapa striata MUSSTR 1 1
Kukkurtihane Remiz pendulinus REMPEN 1 1
Koldvint Serinus serinus SERSER 1 1
hani/lagle   9835 9
hani   7908 18
partlased   3852 6
vart 1125 2
ujupart  549 4
värvuline  501 5
luik   345 4
kaur 221 4
tuvi  130 1
kajakas  101 5
rästas   96 6
kurvitsaline 50 3
naeru/kalakajakas  42 2
vint   25 1
kiur 12 1
pütt 7 1
varblane   5 1
salu/põhjatihane 3 2
tiir  3 1
änn 2 1
pistrik  1 1
loorkull   1 1
kull  1 1
lehelind 1 1
Linde kokku 411531  

Osalejad

Agu ja Liia Leivits, Aime Laidna, Aivar Tiisler, Aivar Veide, Alan Davies, Alar Soppe, Andres Kalamees, Andrus Jair, Anne Tamm, Anu Uibu, Mai Uibu, Anni Uibu, Madis Uibu, Anti Õun, Arne Laansalu, Aili Mengel, Arnold Int, Arvo Täll, , Avo Oja, Boris Ignahhin, Eedi Lelov, Ekke Rikka, Eet Tuule, Elli Int, Ellu Elken, Elve Kuuskmäe, Eru lahe Rannarahva Selts, Eve Jaansoo, Geteli Hanni, Aire Hanni, Heiki Hanni, Heljä Aittamaa, Hella Mõttus, Helle Esna, Hillar Lipp, Ida-Viru Linnuklubi, Indrek Tammekänd, Ingrid ja Imre Aus, Ivar Ojaste, Jaanika Kolk, Jane Uus, Janek Loog, Jarmo Sivunen, Jelena  Bronzova, Jouko Salmela, Juha Saari, Juhani Aittamaa, Juhani Vormula, Juta Müllerstein, Kadri Niinsalu, Kadri Tamberg Lipping, Kaia Kukk, Kaido Nei, Kaja Kasemaa, Arno Kasemaa, Kalle Muru, Kalle Uipo, Kata Sivunen, Katrin Heinsaar, Kimmo Setkänen, Kris Voog, Krista Napp, Kristiina Jõks, Kristjan Adojaan, Kristo Abner, Kristo Lauk, Kuldar Kaljurand, Laine Laidvee, Ain Laidvee, Leena Jokinen, Leho Aaslaid, Leili Grünberg, Lembi Laansalu, Ants Laansalu, Lembit Bahman, Liina Kangur, Liis Keerberg, Liisi-Mai Paal, Liivia ja Rickard Helgis, Linnujõll, Linda Metsaorg, Lorita Killing, Maarja Nõmm, Toomas Nõmm, Airi Nõmm, Maarja Orusalu, Magdaleena Orr, Daria Orr, Helena Orr, Kadri-Ann Orr, Maria Orr, Elisabeth Orr, Mai Tuuksam, Maie Vikerpuur, Mall Hiiemäe, Margit Päkk, Margus Ellermaa, Margus Ots, Sigrid Ots, Margus Pensa, Margus Vaht, Mari Kõrgesaar, Mariliis Märtson, Marko Valker, Mart Niklus, Martin Vesberg, Matti Vuento, Mauno Muldma, Merja, Meelis Allemann, Merje Tõnismann, Merle Poll, Mihkel Jürgens, Mihkel Örd, Mikko Tiittanen, Milvi Roosleht, Märt Holtsmann, Neeme Mändoja, Nele Nuut, Olav Renno , Otto Räsänen, perekond Aasmäe, perekond Tamm, Pille ja Alar Luige, Piret Joala, Pärnumaa Keskkonnahariduse Keskus, Ranno Puumets, Raul Vilk, Reet Sepp, Rein Nellis, Riste Nellis, Ruudi Nellis, Renno Nellis, Rein Pärg, Riho Kinks, Kersti Kinks, Riho Marja, Riho Männik, Ruth Miller, Saima Türnpuu, Sander Sirelbu, Sergei Kolon, Signe Traks, Steve Sild, Tallinna Linnuklubi, Tallinna Loomaaia ornitoloogiaring, Tarmo Aalto, Tarmo Teppe, Tartu loodusmaja ornitoloogiaring, Tarvo Valker, Thea Perm, Terje Perm, Tiina Elvisto, Tiina Kivits, Tiit Külaots, Tiit Tammaru, Tiiu Belimova, Grigori Belimov, Toomas Mastik, Triin Leetmaa, Tuula Taskinen, Uku Paal, Urmas Abel, Liisi Abel, Vaike Võisula, Mati Võisula, Viive Kiis, Raivo Kiis, Mart Kiis, Viive Must, Maiki Must, Vilja Leheste, Vilja Padonik.

EuroBirdwatch2014 Põõsaspea neemel. Foto: Timo Pettay