Aktuaalne

EOÜ uudiskiri

EOÜ uudiskiri ilmub umbes 2-3 korda kuus ja edastab teavet lindudega seotud sündmustest, tegevustest ja uudistest. Ühingu liikmed liidetakse automaatselt.

Liitu EOÜ uudiskirjaga!

* nõutud väli

Lõppes projekt „Kotkad riigipiire ei tunnista“

Trüki

Koos septembri kuuga lõppes ka Läti Looduse Fondi ja Eesti Ornitoloogiaühingu ühisprojekt „Kotkad riigipiire ei tunnista“. ESTLAT programmi ja KIK toel teostunud projekti laiemaks eesmärgiks oli kahe naaberriigi avalikkuse harimine linnukaitselistes küsimustes. Kitsamalt tegeldi enam kui kahe aasta vältel meri- ja kalakotka tutvustamise ja kaitse tegevustega. Projekti tulemusi kokku võttev lõpuseminar toimus 25. septembril Valga Kultuuri- ja Huvikeskuses. Seminari ettekandeid (inglise keeles) saab näha siin ja pilte seminarist siin.

Projekti jooksul tutvustati laiemale avalikkusele kala- ja merikotkast läbi pesa veebikaamera, rändekaardi ja fotonäituse. Suurimat tähelepanu põhjustasid nii Eestis kui Lätis mõlema liigi pesade juurde paigutatud veebikaamerad. Näiteks vaadati käesoleval aastal üle maailma Tartu lähistel pesitseva kalakotkapaari kui ka merikotkaste pesitsust Läänemaal üle 800 000 korral, aga Võrumaal asuv kalakotka pesa kogus poolteise hooaja jooksul ligi 5 miljonit külastust (külastajaid hakkasime loendama alates 15. juulist 2012). Veebikaamerate abil loodi erakordsed võimalused kaitsealuste ja inimpelglike kotkaliikide pesaelu jälgimiseks ilma neid segamata. Lisaks said mõlemas riigis kaks kala- ja merikotkast endale seljakotid – GPS-saatjad. Selliselt varustatud kotkad laiendasid meie teadmisi nende pesitsusaegsest liikumisest, noorlindude hulgurännust ja rändeteedest ning talvituskohtadest. Väljaspool pesitsusaega toimunud liikumisi kajastati reaalajas rändekaardil (birdmap.5dvision.ee). Sellelt saab näha, et Eesti kalakotkas Ilmar talvitub 8000 km kaugusel Edela-Angoolas ja oma elu teist suve nautiv noor merikotkas Meelis lendas kuuma ilma eest pakku Koola poolsaarele, Põhja-Jäämere äärde. Kotkafotode rändnäitused jõudsid kahe aasta jooksul peatuda kokku 25 erinevas paigas – kultuurimajades, ostukeskustes, koolides ja teatrites. Näitustel oma lemmikpildi poolt hääletanute vahel (üle 3500 sedeli) loositi välja 32 kotkafotot. Kõige enam hääli võitnud Remo Savisaare pildistatud elu-suuruses foto lendavast merikotkast võitis Tallinna koolitüdruk Liisa, kes käis koos vanaemaga näitust vaatamas Hiiumaal.

Projekti teiseks eesmärgiks oli kotkaste ja nendega seotud kitsaskohtade tutvustamine erinevatele huvigruppidele. Nii Eestis kui Lätis peeti õppeseminare metsnikele, erametsa omanikele, keskkonnaameti töötajatele, jahimeestele ja kalakasvatajatele. Lisaks toimusid seminarid kala- ja merikotka-rikaste piirkondade koolilastele. Metsas oma töökohustusi täitvate inimeste tarbeks valmis „Suurte risupesade määraja“, millest võib olla abi leitud uue pesa omaniku määramisel.

Kotkaprojekti raames teostati ESTLAT programmi alal kahel aastal kala- ja merikotka seire, valmis Läti merikotka kaitse-tegevuskava ja valmis Eesti merikotka tegevuskava inglisekeelne versioon. Lisaks seirele rajati probleemsetel kalakotka pesitsus-territooriumidel uusi tehispesi ja otsiti teadmata kotkapesi. Kahe aasta jooksul kohtusid mõlema riigi kotkamehed välitöödel ja seminaridel, mille abil täiustati ja ühtlustati seiremetoodikat ja õpiti üksteiselt praktilisi välitöödel vajaminevaid oskusi.

Kuigi projekt on läbi, ei lõpe sellega tegevused, mis käima lükati!