Aktuaalne

EOÜ uudiskiri

EOÜ uudiskiri ilmub umbes 2-3 korda kuus ja edastab teavet lindudega seotud sündmustest, tegevustest ja uudistest. Ühingu liikmed liidetakse automaatselt.

Liitu EOÜ uudiskirjaga!

* nõutud väli

EOÜ ja Läti Looduse Fondi ühisprojekt "Kotkad riigipiire ei tunnista"

Trüki

Ühenduses peitub jõud! Nii võiks kõlada Euroopa regionaalarengu fondi (ERDF) ESTLAT-programmi loosung. Muu hulgas otsustas fond rahastada Eesti Ornitoloogiaühingu ja Läti Looduse Fondi (Latvijas Dabas Fonds) ühisprojekti „Kotkad riigipiire ei tunnista“ (Eagles cross borders). 2011 suvel alanud ja kaks aastat kestva ettevõtmise peamisteks sihtliikideks on kala- ja merikotkas, kuid käsitlemist leiavad ka teised suuremad röövlinnud. Enamik tegevustest seostub liikide tutvustamisega, kuid kavas on ka näiteks kotkaste seire ja merikotka kaitse tegevuskava koostamine. Tööd toimuvad Lääne- ja Lõuna-Eesti maakondades (sh Tartu- ja Jõgevamaal) ning meiega piirnevates Läti rajoonides.
 

Metsandustöötajatele, kalakasvatajatele, keskkonnaametnikele ja koolidele korraldatakse seminare ja õppepäevi, mille teemadeks on kotkaste ökoloogilised vajadused, populatsioonide seisund, nende tekitatud kahju hüvitamine, kotkaste elupaikades kehtivad piirangud ja nende tõlgendamine jms. Eesmärgiks on parandada peamiselt metsameeste ja kalakasvatajate suhtumist kotkastesse.

Alates 2012 kevadest saab veebikaamerate kaudu jälgida Eesti ning Läti kala- ja merikotkaste pesaelu, samuti jätkame reaalajas ülekannet Eesti kotkaste talviselt söötmispaigalt. Lisaks varustame satelliitsaatjaga mõned kala- ja merikotkad, kelle liikumisi saab siis ka veebis jälgida. 2011 sügisel avati kala- ja merikotka teemalised fotonäitused Eestis ja Lätis ning need rändavad kogu projekti ajal. Läti partner koostas 2011 aasta lõpuks taskuformaadis eesti- ja lätikeelse pesamääraja, mis aitab kindlaks teha metsast leitud suure pesa omanikku. Projekti lõpuks valmib mõlemale riigile sobiv ühine kotkaste seiremetoodika, et edaspidi saaksime võrrelda kahe riigi seireandmeid ja kasutada neid ühise kotkapopulatsiooni kirjeldamiseks.

Kui arvad, et kuulud projekti sihtrühma, tunned huvi kotkaseminari vastu ning sul on välja pakkuda koht ja huvilised, siis anna sellest teada telefonil 503 4799. Teave näituste, veebikaamerate jm kohta ilmub EOÜ kodulehe uudistes.