Aktuaalne

EOÜ uudiskiri

EOÜ uudiskiri ilmub umbes 2-3 korda kuus ja edastab teavet lindudega seotud sündmustest, tegevustest ja uudistest. Ühingu liikmed liidetakse automaatselt.

Liitu EOÜ uudiskirjaga!

* nõutud väli

BirdWatch 2011 tulemused

Trüki

1.-2. oktoobril toimunud rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel BirdWatch2011 osales Eestis 320 linnusõpra, kes vaatlesid kokku üle 400 000 linnu. Kõige arvukamaks liigiks olid neil päevil valgepõsk-lagle, metsvint, kaelustuvi, kuldnokk ja hõbekajakas. Huvitavamatet liikidest vaadeldi punakael-lagle, suur-konnakotkast, väikepütti, mudaneppi ja vööt-lehelindu. Eesti Ornitoloogiaühing tänab kõiki osavõtjaid ja korraldajaid.

Kohatud liikide nimekiri
Rahvusvahelised tulemused

Igasügisesed rahvusvahelised linnuvaatluspäevad Birdwatch 2011 toimusid sel aastal 1. ja 2. oktoobril. Ettevõtmises osales 37 Euroopa ning Kesk-Aasia riiki. Eestis koordineeris üritust siinne Birdlife International`i koostööpartner Eesti Ornitoloogiaühing.
Ilusad ilmad soosisid tänavu erakordselt aktiivset osavõttu ning EOÜ-le laekus 109 vaatlusankeeti, mille koostamises osales 320 inimest. Laekunud vaatlusnimekirjade arv on koguni alates 1993. aastast korraldatavate linnuvaatluspäevade ajaloo suurim.
Linnuhuvilised loendasid oktoobrikuu esimesel nädalavahetusel 418 900 isendit 156 liigist. Kui loendatud lindude koguarv on üks suuremaid, siis vaadeldud linnuliikide hulk seevastu tavapärasest väiksem. Kõige arvukamalt loendati linnuvaatluspäevadel valgepõsk-laglesid – 197 740 isendit ehk 47% loendatud lindude koguarvust. Hanesid ja laglesid (koos määramata hanedega) loendati kokku 241 093 lindu. Viie arvukama liigi hulka mahtusid veel metsvint (14 833 isendit), kaelustuvi (12 189), kuldnokk (11 812) ja hõbekajakas (7 802). Kõige sagedamini vaatlusnimekirjades esinenud lindudeks olid tavapäraselt rasvatihane (91 vaatlusnimekirja), hallvares (90), pasknäär (78), harakas (71) ning ronk (68). Põnevamateks liikideks, keda Birdwatch`i raames kohati olid punakael-lagle, väikepütt, suur-konnakotkas, mudanepp ja vööt-lehelind.
Kõige pikema vaatlusnimekirja edastas traditsiooniliselt Sõrve linnujaama meeskond, kelle poolt vaadeldi kahe päeva jooksul 103 linnuliiki. Pikkuselt teise nimekirja edastasid Mehikoormas rännet jälginud linnuvaatlejad (Hannes Böttcher, Paul Hunt, Mihkel Metslaid, Mariliis Märtson, Margus Ots, Uku Paal ja Tarmo Teppe), kes vaatlesid 90 liiki. See oli ühtlasi ka pikimaks sisemaalt edastatud liigiloendiks. Ka pikkuselt kolmanda liiginimekirja saatsid sisemaal tegutsenud linnuvaatlejad (Andrus Jair, Kaido Nei, Ranno Puumets, Priit Vahar ja Maryna Yanko), kes said Raplamaal kirja 85 linnuliiki.