Linnalinnuvaatlusel osutus liigirikkaimaks Tallinn

Trüki

Pühapäeva varahommikust kella üheni päeval oli linnuvaatlejate huviorbiidis meie linnalinnud. Juba 2002. aastast korraldatava ürituse eesmärgiks on juhtida tähelepanu meie linnakeskkonnas leiduvale elurikkusele ning alanud rändlindude saabumisele.

Seekordsel linnadevahelisel linnuvõistlusel oli osavõtjaid enam kui 60 ning neid jagus Mõisakülast ja Kallastest kuni pealinna Tallinnani välja. Kokku vaadeldi täna ennelõunal linde 13 Eestimaa linnas ja kahes alevikus.
Huvilised märkasid linde 86 liigist ehk 13 sulelise võrra vähem kui aasta varem. Võrreldes mullusega osutusid tavapärasest lühemaks liiginimekirjad peaaegu kõigis linnades, mida põhjustas nii suhteliselt hiline kevad kui tuulisevõitu ilmaolud. Sellele vaatamata kohati mitmeid kevadekuulutajaid, nagu raba-ja hallhani, kuldnokk, põldlõoke, kiivitaja ja metsvint. Muudest leidudest olid huvipakkuvamateks leidudeks laanepüü, kõrvukräts, kodukakk ja tamme-kirjurähn.

Kõige enam linnuliike märgati Tallinnas, kus nähti-kuuldi 49 linnuliiki. Pealinna kõrval osutusid liigirikkaimateks Lääne-Eesti linnad – Haapsalu (48) ja Kärdla (47). Sisemaal asuvatest linnadest oli tavapäraselt pikim liiginimekiri Tartul, kus saadi kirja 41 linnuliiki.

Võistlused ässad ehk liigid, keda vaadeldi vaid ühes linnas:

  • Haapsalu: piilpart, roohabekas, rootsiitsitaja
  • Kehra: hangelind
  • Kuressaare: hallõgija, hallrästas
  • Kärdla: sookurg, nõmmelõoke, võsaraat
  • Mõisaküla: mänsak
  • Otepää: laanepüü, valgeselg-kirjurähn
  • Tallinn: kanada lagle, soopart, tuttvart
  • Tartu: karvasjalg-viu, kodukakk, punarind

Linnadevaheline linnuvõistlus toimub igal kevadel märtsikuu viimasel pühapäeval ja seda korraldab Eesti suurim linnuhuvilisi koondav organisatsioon Eesti Ornitoloogiaühing. Järgmine linnadevaheline linnuvõistlus toimub juba järgmisel aastal - taaskord märtsikuu viimasel pühapäeval.

Kokkuvõte - .xls 40 kb


Hallhaned linnalinnuvaatlusel Haapsalus. Foto: Tarvo Valker