Aktuaalne

EOÜ uudiskiri

EOÜ uudiskiri ilmub umbes 2-3 korda kuus ja edastab teavet lindudega seotud sündmustest, tegevustest ja uudistest. Ühingu liikmed liidetakse automaatselt.

Liitu EOÜ uudiskirjaga!

* nõutud väli

2008.a. talvituvate veelindude loenduse tulemustest

Trüki

2008.a. veelindude taliloendusel osales 128 Eesti Ornitoloogiaühingu liiget ja kirjasaatjat. Suurem osa vaatlusi laekus püsiseirealadelt, mida on Eesti rannikul kokku ca 100 ja sisemaal 42. Seirealadeks on valitud rannikulõigud ja siseveekogud, mis on regulaarselt kaetud vaatlejatega. Loomulikult olid ja on oodatud ka kõik teised vaatlused, mis on tehtud väljaspool neid alasid. 2008.a. jaanuariloenduste tulemustest annavad ülevaate tabelid 1 ja 2.

Tabel 1. Sinikael-pardi arvukus sisemaa seirealadel 1996-2008.a. jaanuaris.

SEIREKOHT 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Kose-Uuemõisa 62 28 20 22 12 5 27 0 26 12 26 4 8
Kose 61 34 33 31 41 38 38 32 62 20 56 42 73
Saku, Saku jõgi 60 60 60 102 76 85 55 211 85 108 117 152 130
Tallinn, Kadriorg 179 132 75 52 235 152 220 50 230 31 125 200 189
Tallinn, Mustamäe 525 456 280 421 480 286 827 1372 1027 289 884 450 1055
Jäneda 114 168 68 175 90 266 96 3 99 62 57 135 126
Lohala, Preediku paisjärv - - 148 115 106 68 - - 8 113 - 21 11
Prandi allikjärv - 27 100 100 65 - 75 26 130 130 0 0 2
Jõgeva 367 73 7 93 23 101 115 160 137 45 70 84 74
Põltsamaa - - - - - 32 84 - - 39 - - 36
Äntu allikad 172 80 - 72 76 50 40 0 30 20 - - 28
Arkna 0 100 - 64 40 50 30 0 218 591 340 80 103
Haljala tiigid 190 64 110 94 80 70 60 1 114 87 52 16 49
Imastu 17 84 150 177 270 200 150 27 70 100 5 51 152
Jõepere allikad 100 180 0 67 69 70 21 120 120 207 117 270 262
Kadrina 23 - 190 122 137 110 79 1 30 90 30 0 29
Käru kalatiigid 28 27 - 28 20 25 20 0 40 30 16 - 2
Koluotsa 150 80 7 30 0 9 100 1 8 100 0 0 0
Mõdriku 162 70 53 11 30 30 35 28 52 67 250 29 435
Moe 260 21 200 161 161 190 144 170 78 60 90 130 105
Neeruti - - - - - - 4 - - 36 0 0 0
Rakvere 121 110 180 130 175 179 215 486 607 453 257 400 416
Vao 260 - - 102 30 67 15 0 - 30   - 23
Vetiku järv - - 250 - 320 170 140 5 28 163 2 390 56
Koluvere 88 26 74 102 105 137 127 192 - - - - 9
Sindi 74 32 47 17 34 - 9 38 - 2 37 27 2
Pärnu - 180 160 210 280 261 436 307 302 132 260 723 432
Rapla 28 33 11 20 16 - 53 16 1 - 51 - 63
Vängla sild 138 26 0 12 - 3 12 0 0 0 34 - 8
Kehtna 120 80 70 130 80 - - 0 - - - - -
Kuressaare 147 74 100 36 160 98 385 100 153 106 147 142 178
Leisi-Angla 134 - 0 - 105 54 128 0 - - - - -
Pähkla 370 49 6 30 300 100 250 - 0 - - - -
Tartu 180 195 65 150 30 70 51 100 167 150 277 297 507
Tõravere 0 40 8 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Elva - 82 - - 40 80 110 - 160 138 162 163 250
Tõrva 30 22 51 46 65 110 53 50 - 72 86 57 200
Valga - - 32 - - - - - - - - 266 249
Viljandi 220 42 185 142 323 132 238 271 252 258 230 249 70
Rõuge 80 70 - 40 55 - - 60 72 75 80 - 80
Võru 279 114 91 73 144 138 88 31 188 76 114 162 410
Põlva 39 100 30 66 100 - 23 - 120 79 120 - 93

Tabel 2. Talvituvate veelindude liigiline koosseis 2008.a. jaanuariloenduste põhjal.

Liik rannik sisemaa kokku
seiratav mitteseiratav seiratav mitteseiratav
Järvekaur 4       4
Punakurk-kaur 11       11
määramata kaur 12 1     13
Tuttpütt 163       163
Hallpõsk-pütt 3       3
Väikepütt       1 1
Kormoran 144 19     163
Hallhaigur 19 19 3 3 44
Kühmnokk-luik 10017 2857 4 11 12889
Laululuik 927 439 48 1 1415
Väikeluik 5       5
määramata luik 543 116   8 667
Kanada-lagle 2       2
Rabahani       8 8
Piilpart 64       64
Sinikael-part 6392 2212 5794 1543 15941
Viupart 1       1
Muskuspart     3   3
Punapea-vart 13 1     14
Tuttvart 173 5 2   180
Merivart 45       45
Hahk 11 6     17
Kirjuhahk 1089       1089
Aul 15950 2049     17999
Tõmmuvaeras 98 47     145
Mustvaeras 222 36     258
Sõtkas 8516 4261 5 30 12812
Väikekoskel 383 132   1 516
Rohukoskel 400 321     721
Jääkoskel 2476 1646 7 47 4176
Krüüsel 7       7
Lauk 3 1 6   10
Merikotkas 79 34   3 116
Hõbekajakas 3269 840 42 6 4157
Kalakajakas 2941 1168 19   4128
Merikajakas 256 133     389
Naerukajakas 403 465     868
KOKKU 56298 17068 5934 1672 80972

2009 aastal on rahvusvaheline veelindude taliloenduse kesksed kuupäevad 17.-18. jaanuar, kuid kindlasti lähevad arvesse ka kõik jaanuarikuus tehtus vaatlused. Samal ajal toimub ka rahvusvaheline kormoranide loendus

Loenduskokkuvõttes palume ära märkida vaadeldud liigid, lindude arv, sooline kuuluvus ning luikede puhul ka vanus ja kui võimalik, siis ka pesakonna suurus. Kindlasti pange kirja võimalikult täpne vaatlusaeg ja koht (veekogu, küla, asula jne.), kasutatud optika ning märkused jääolude ja ilma kohta. Vaatlussektorite kaart, vaatlusankeet on saadaval internetis, aadressil: http://www.eoy.ee/taxonomy/term/8. Üsna pea leiate sealt ka 2008.a. aruande.

Kokkuvõtted palume ära saata 1.veebruariks 2009.a., aadressil: EOÜ, Talvituvad veelinnud, Pk. 227, 51001, Tartu või leho.luigujoe@emu.ee