Ornitofenoloogilised vaatlused

Trüki

Kestvus: alates 1922, pidevalt alates 1948 
Projektijuht: Tiiu Tali
Kontakt: feno@eoy.ee

Fenovaatluste ankeet
Fenovaatluste juhend 
PlutoFi kasutajaks registreerimine 
Vaatluste lisamine PlutoF andmebaasi  
PlutoF kasutamise kiirjuhend

Ornitofenoloogiliste vaatluste eesmärk on linnustiku sesoonsete muutuste registreerimine, mis on jõukohane igale linnuhuvilisele. Fenoloogiliste vaatluste juures on kõige olulisem rohke andmestik, mille põhjal oleks võimalik teha adekvaatseid järeldusi fenoloogiliste muutuste kohta. Fenoloogilist andmestikku kogutakse PlutoFi andmebaasi, kuhu vaatluste lisamiseks on vajalik teha endale kasutajakonto.

Esimese Eesti fenoloogilise vaatlusvõrgu rajas Loodusuurijate Selts 1922. aasta varakevadel. Kui 1948. aastal piirduti vaid kevadiste muutustega, siis järgnevatel aastatel lisandusid aastaringsete tähelepanekute registreerimised. Täna koguvad vaatlejad andmeid rändlindude kevadise saabumise ja sügisese lahkumise, talilindude saabumise ja lahkumise, sookure, hanede ja laglede rände ning muude fenoloogiliste ilmingute kohta.

Vaatlustulemused on kokku võetud 14-l korral ja välja antud kogumike sarjas “Abiks loodusevaatlejale”. Väljaannete koostamisse on enim panustanud A. Lint, I. & L. Rootsmäe ja H. Veromann, kellede loomingut on piiratud koguses veel võimalik ühingu kontorist saada.

A. Ader ja J. Keskpaik analüüsisid vaatlusandmeid linnustiku seireks kasutamise seisukohast ja tulemused olid optimistlikud. Tänu järjepidevatele vaatlustele annab projekt võimaluse linnustiku pikaajaliste muutuste jälgimiseks. Projekti tulemusi kasutati 1994 – 1998. a Eesti riikliku bioloogilise seire programmis.

Ornitofenoloogiliste vaatluste pika ajaloo jooksul on projektis osalejate hulk tugevasti varieerunud. Algselt osales järjepidevalt umbes 60 vaatlejat, mis tõusis 1978. a 234 inimeseni. Täna kogutakse andmestik PlutoF andmebaasi, kuhu vaatlejad saavad oma vaatlusi ise sisestada. Kellel ei ole võimalik PlutoFi kasutada, saab jätkuvalt kanda andmeid ankeetidele nii paberil kui ka elektrooniliselt.