EKO võtab oma eesmärkide täitmiseks tööle koordinaatori

12. november 2018

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) võtab oma eesmärkide täitmiseks tööle koordinaatori. Pakume eneseteostamise võimalust keskkonnapoliitika valdkonnas, paindlikku tööaega ja kaugtöö võimalust. Kandideerida saab 26. novembrini, tööle asumise aeg on 2. jaanuar 2019.

Tööülesanded

 • Korraldada EKO igapäevast asjaajamist (tegevuste koordineerimine; koosolekute läbiviimine ja protokollimine; kodulehe, Facebooki lehe ja infolisti haldamine; lepingute ettevalmistamine; dokumendihaldus; aruandlus jmt).
 • Koordineerida EKO seisukohtade kujundamist, ühisavalduste jm koostamist.
 • Ette valmistada ning korraldada kohtumisi partnerite, asutuste ja teiste osapooltega.
 • Hoida igapäevaselt silma peal keskkonnapoliitikal ja olulise keskkonnamõjuga  arendustel ning suunata sellest lähtuvalt EKO tegevust (mh ametlike teadete jälgimine ja edastamine).

Kandidaadilt eeldame

 • Tahtmist ja energiat Eesti looduse ja keskkonna heaks midagi ära teha.
 • Iseseisvat mõtlemist, algatus-, analüüsi- ja juhtimisvõimet.
 • Julgust ja head suhtlemisoskust.
 • Häid teadmisi Eesti ja Euroopa keskkonnapoliitikast, osapooltest ning toimimise põhimõtetest.
 • Väga heal tasemel eesti keelt kõnes ja kirjas.
 • Inglise keele oskust heal tasemel.

Kasuks tuleb

 • Eelnev töökogemus kodanikuühenduses või katusorganisatsioonis.
 • Elukoht Tartus, Tallinnas või nende lähistel.

Pakume

 • Eneseteostus- ja arenguvõimalust Eesti keskkonnapoliitika valdkonnas.
 • Osalise koormusega tööd (0,5) tähtajalise töölepinguga esialgu kuni 31.12.2019, võimaliku lepingu pikendamisega.
 • Brutopalka 800 eurot.
 • Paindlikku tööaega, võimalust nii kontori- kui kaugtööks, töökohta Tartus või Tallinnas.

Kandidaatidelt ootame CVd koos esseega (kuni 1 lk) teemal "Keskkonnaühenduste roll ning võimalused Eestis".

CV ja essee saata märksõnaga "EKO koordinaator" hiljemalt 26. novembriks aadressile kai.klein@bef.ee.

Edukad kandidaadid kutsume intervjuule 6. detsembril 2018 Tartus.

Tööle asumise aeg 2. jaanuar 2019.

Eesti Keskkonnaühenduste Koja liikmed on Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Balti Keskkonnafoorum, Keskkonnaõiguse Keskus, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing "Sorex", Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering.