EOÜ 97. sünnipäeva matk läks igati korda!

30. aprill 2018

Laupäeval kogunes Alam-Pedjal mõnus seltskond loodushuvilisi matkajaid, kellega üheskoos tähistasime EOÜ 97. sünnipäeva. Matka läbivaks teemaks oli raierahu, mida aitas meil lahti mõtestada TÜ looduskaitsebioloogia töörühma juht Asko Lõhmus, kes ligi 20 aastat tagasi raierahu kontseptsiooniga välja tuli. Osalejad said kuulda raierahu saamisloost, metsisest, metsalinnustiku kaitsest ja kuidas Alam-Pedjal elu käib. 

Matk oli pühendatud raierahule, kuna EOÜ seisukoht on, et Eesti metsades peaksid raietööd peatuma perioodiks 15. aprillist 15. juulini. Eesti metsalinnustiku seisund halveneb iga aastaga ning ebaeetiline pesitsusaegne raie muuda lindude olukorda veelgi raskemaks. Juba üle 15 aasta kehtib raierahu riigimetsade teatud metsatüüpides ja teatud raieliikide puhul, kuid erametsades sõltub raierahust kinnipidamine metsaomanikust. 

Matkajatel vedas nii ilmaga kui ka lindudega. Näiteks said kõik jälgida, kuidas hallpea-rähn ja musträhn pesa ehitavad, nii et laastud lendavad, samuti jäid silma mitmed äsja saabunud rändlinnud.

Täname Urmas Abelit idee välja pakkumise eest ning Asko Lõhmust, Andres Kalameest, Pille Tammurit ja Triin Libet matkaseltskonnale põnevate juttude ja uute teadmiste jagamise eest!

Vaata rohkem fotosid meie Facebooki lehelt!