Valmisid juhend ja poster kaldapääsukesest karjäärides ja ehitusplatsidel

3. mai 2018


Eesti Ornitoloogiaühingus on valminud kaldapääsukese elupaikade majandamist käsitlev juhend kaevandus- ja ehitusettevõtjatele. Kaldapääsuke on liik, kes pesitseb sageli karjääride järskudes nõlvades ja puistangutes, ehitusplatsidel ka teetammide  või vundamendiaukude nõlvades.

Juhendis jagame infot selle kohta:
- milliseid elupaiku kaldapääsukesed tavatsevad hõivata;
- milline on liigi arvukus ja õiguslik kaitse;
- kuidas kulgeb lindude pesitsustsükkel;
- millistel juhtudel ja kuidas pesitsemist vältida;
- kuidas kaldapääsukestele sobilikku elupaika luua.

Juhendi on koostanud Liis Keerberg, toimetanud Veljo Volke ning kujundanud Sveta Bogomolova.
Info ja soovitused on kokkuvõtlikult koondatud ka kaldapääsukese posterile, mis on saadaval nii pdf failina kui ka trükitud kujul. 

 

Materjalid on leitavad linkidelt:
Kaldapääsuke karjäärides: juhend kaevandus- ja ehitusettevõtjatele (formaat A5)
Kaldapääsukese poster (formaat A 3)

Kaldapääsukese uurimisprojekti toetavad: AS Kunda Nordic Tsement, Heidelberg Cement Grupp, BirdLife International, Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Lisateave: Liis Keerberg
liis.keerberg@eoy.ee
mobiil: 5208967