Linnade linnuvaatlusel märgati enim liike taas Tallinnas

29. märts 2018

Täna toimus Eesti Ornitoloogiaühingu poolt korraldatav igakevadine linnade linnuvaatlus. Üritusel lõi kaasa enam kui 120 huvilist, kes tegutsesid 25 erinevas Eestimaa linnas.

Kui linnade linnuvaatlusest osavõtnud linnade ja vaatlejate arv oli sarnane eelnevate aastatega, siis kohatud liikide hulk jäi viimase paari aastaga võrreldes selgelt väiksemaks. Linnades märgati täna täpselt 100 linnuliiki, mida on 15 liigi võrra vähem kui mullusel varajasel kevadel.

Kohatud liikide arv jäi tänavu tagasihoidlikumaks eeskätt võrdlemisi külma märtsikuu ja sellest tuleneva rändlindude hilisema saabumise tõttu. Siiski kohati mitmes linnas sookurgi, erinevaid hanesid, ristparte ning täheldati ka arvukat põldlõokeste rännet.

Küllaltki ootuspäraselt märgati ka tänavu enim liike Tallinnas, kus vaadeldi 65 erinevat liiki linde. Kuna madalamad siselahed on veel peaaegu täielikult jääs, siis jäid paljude mereäärsete linnade tulemused võrdväärseks sisemaalinnadega. Nii järgnes pealinnale 54 liigiga hoopiski Tartu, edestades kaks liiki vähem kirja saanud Haapsalut. Kõige enam ässliike (5) - ehk linde, keda teistes linnades ei kohatud, saadi kirja Paldiskis. 

Linnades kohati ka mitmeid väga põnevaid liike. Muuhulgas vaadeldi väikepütti, alki, krüüslit, nelja liiki kakke ning kaelus-turteltuvi. Sel hooajal tähelepanu köitnud urvalindude invasioon peegeldus ka linnade linnuvaatlusel – liiki ei kohatud üksnes ühes linnas ning tema oluliselt harvemini ettesattuvat lähisugulast hele-urvalindu märgati seekord koguni viies erinevas linnas.

Seekordsed ässliigid:
Haapsalu: suur-laukahni, lauk
Kärdla: rääkspart, rohukoskel
Mustvee: valge-toonekurg
Paldiski, tõmmuvaeras, mustvaeras, alk, krüüsel, händkakk
Põltsamaa: kaelus-turteltuvi, mänsak
Sindi: väikepütt
Tallinn: viupart, laanepüü
Tartu: metskurvits
Tõrva: tuuletallaja, nõmmelõoke
Valga: kõrvukräts
Viljandi: punarind

Linnade linnuvaatlus 2018 lõplikud tulemused (.xls)

Eesti Ornitoloogiaühing tänab siinkohal kõiki osalejaid. Kindlasti toimub linnade linnuvaatluspäev ka järgmisel aastal – seda ikka märtsikuu viimasel pühapäeval.

Tarvo Valker

EOÜ linnade linnuvaatluspäeva koordinaator