Sügisese rahvusvahelise linnuvaatluse tulemused

23. oktoober 2017

30. septembril ja 1. oktoobril toimunud rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel EuroBirdwatch 2017 lugesid Eesti linnuhuvilised kokku 185 000 lindu 162 liigist. Võrreldes varasemate aastatega nähti sama palju liike, kuid lindude arv oli tavapärasest väiksem. Arvukaimaks linnuks osutus teist aastat järjest viupart. Kuigi 185 000 lindu on suur number, jääb see tulemus paljudest varasematest aastatest oluliselt tagasihoidlikumaks. Selle üheks põhjuseks võib pidada soojasid sügisilmasid, mistõttu paljud haned ja lagled polnud loenduse ajaks veel Eestisse saabunud. Värvuliste arvu võisid vähendada vaatluspäevadele eelnenud head rändetingimused, aga ka lindude üleüldine vähesus kehva pesitsushooaja tõttu. 

Kõige rohkem loendati viuparte (29 297 lindu) ja valgepõsk-laglesid (20 766 lindu), kõige sagedamini nähti aga rasvatihast ja hallvarest. Heaks vaatluskohaks osutus Kabli linnujaam Pärnumaal, kust rändas läbi arvukalt metsvinte (18 000) ja siisikesi (5000).

Linnuvaatlusel osales üle 250 linnuvaatleja. Kõige rohkem linde lugesid kokku Triin Kaasiku ja Uku Paal peamiselt Hiiumaal (27 102 lindu) ning üle 20 000 linnu loendas ka Juha Saari Harjumaal. Enim liike (99 liiki) õnnestus kohata Ranno Puumetsal, Kaido Neil ja Andrus Jairil Pärnu- ja Raplamaal. Vaatluspäevade põnevamad leiud olid koldjalg-hõbekajakas ja tundrakiur, samuti märgati mitmeid hilja peale jäänud rändlinde, nagu lepalind, kadakatäks ja väike-kärbsenäpp.

Linnuvaatluspäevadel osales sel aastal 41 riiki Euroopast ja Kesk-Aasiast, kus osales ca 22 000 linnuvaatlejat, kes loendasid kokku üle nelja miljoni linnu.

Eesti Ornitoloogiaühing tänab kõiki vaatlejaid, linnuretkede korraldajaid, eElurikkuse tiimi ning OÜ-d 5D Vision online vaatlusvormi eest.

Lisateave: Kristiina Kübarsepp, kristiina.kybarsepp@eoy.ee, 5330 8916.

Liik

Lindude arv

Vaatluste arv

Viupart Anas penelope ANAPEN

29297

20

Valgepõsk-lagle Branta leucopsis BRALEU

20766

17

Metsvint Fringilla coelebs FRICOE

19986

26

Sinikael-part Anas platyrhynchos ANAPLA

7274

48

Siisike Carduelis spinus CARSPI

6927

37

Kiivitaja Vanellus vanellus VANVAN

5491

27

Lauk Fulica atra FULATR

5262

12

Kühmnokk-luik Cygnus olor CYGOLO

4680

33

Sookurg Grus grus GRUGRU

4190

14

Tuttvart Aythya fuligula AYTFUL

3983

15

Sõtkas Bucephala clangula BUCCLA

3285

23

Rabahani Anser fabalis ANSFAB

3199

24

Kormoran e. karbas Phalacrocorax carbo PHACAR

3080

27

Kaelustuvi e. meigas Columba palumbus COLPAL

3052

19

Suur-laukhani Anser albifrons ANSALB

3032

27

Piilpart Anas crecca ANACRE

2915

13

Kuldnokk Sturnus vulgaris STUVUL

2743

24

Hallvares Corvus corone CORNIX

2280

56

Punapea-vart Aythya ferina AYTFER

2014

7

Hakk Corvus monedula CORMON

1995

33

Hõbekajakas Larus argentatus LARARG

1919

30

Naerukajakas Larus ridibundus LARRID

1900

21

Soopart e. pahlsaba-part Anas acuta ANAACU

1820

4

Hallrästas e. paskrästas Turdus pilaris TURPIL

1651

39

Kalakajakas Larus canus LARCAN

1516

27

Künnivares Corvus frugilegus CORFRU

1355

26

Aul Clangula hyemalis CLAHYE

1082

6

Väikeluik Cygnus columbianus CYGCOL

1005

15

Talvike Emberiza citrinella EMBCIT

837

25

Rasvatihane Parus major PARMAJ

768

58

Laululuik Cygnus cygnus CYGCYG

642

26

Põldlõoke Alauda arvensis ALAARV

605

27

Jääkoskel Mergus merganser MERMER

531

20

Pasknäär Garrulus glandarius GARGLA

521

49

Ohakalind Carduelis carduelis CARCAR

484

20

Rääkspart Anas strepera ANASTR

474

16

Kodutuvi Columba livia COLLIV

461

25

Tuttpütt Podiceps cristatus PODCRI

384

18

Rohevint Carduelis chloris CARCHL

383

26

Merivart Aythya marila AYTMAR

350

8

Sookiur Anthus pratensis ANTPRA

344

16

Hallhaigur Ardea cinerea ARDCIN

317

33

Hallhani e. roohani Anser anser ANSANS

316

8

Sinitihane Parus caeruleus PARCAE

316

37

Põldvarblane Passer montanus PASMON

300

30

Ronk e. kaaren Corvus corax CORRAX

287

39

Pöialpoiss Regulus regulus REGREG

285

27

Hõbehaigur Egretta alba EGRALB

266

23

Suitsupääsuke Hirundo rustica HIRRUS

263

15

Harakas Pica pica PICPIC

254

49

Linavästrik Motacilla alba MOTALB

219

27

Kanepilind Carduelis cannabina CARCAN

207

13

Luitsnokk-part Anas clypeata ANACLY

202

9

Koduvarblane Passer domesticus PASDOM

199

17

Musträstas Turdus merula TURMER

190

38

Rüüt Pluvialis apricaria PLUAPR

184

9

Sabatihane Aegithalos caudatus AEGCAU

178

17

Punarind Erithacus rubecula ERIRUB

145

33

Väike-lehelind e. silksolk Phylloscopus collybita PHYCOL

138

32

Suur-kirjurähn Dendrocopos major DENMAJ

123

44

Tundra-rabahani Anser fabalis rossicus ANSFAB

122

3

Puukoristaja Sitta europaea SITEUR

116

36

Merikajakas Larus marinus LARMAR

106

15

Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus EMBSCH

98

16

Leevike Pyrrhula pyrrhula PYRULA

96

21

Urvalind Carduelis flammea CARMEA

95

5

Merikotkas Haliaeetus albicilla HALALB

86

25

Hiireviu Buteo buteo BUTBUT

85

30

Põhjatihane Parus montanus PARMON

72

17

Salutihane e. sootihane Parus palustris PARPAL

66

19

Tõmmuvaeras Melanitta fusca MELFUS

62

4

Tutkas Philomachus pugnax PHIPUG

60

10

Liivatüll Charadrius hiaticula CHAHIA

59

9

Põhjavint Fringilla montifringilla FRIMON

57

7

Rohukoskel Mergus serrator MERSER

52

10

Mustvaeras Melanitta nigra MELNIG

51

2

Roohabekas e. roovilbas Panurus biarmicus PANBIA

51

6

Järvekaur Gavia arctica GAVARC

50

1

Musttihane Parus ater PARATE

49

10

Laulurästas Turdus philomelos TURPHI

42

5

Tikutaja e. taevasikk Gallinago gallinago GALGAL

42

7

Tutt-tihane Parus cristatus PARCRI

42

13

Musträhn Dryocopus martius DRYMAR

41

26

Võsaraat Prunella modularis PRUMOD

37

7

Porr Certhia familiaris CERFAM

36

21

Kivitäks Oenanthe oenanthe OENOEN

35

13

Nurmkana Perdix perdix PERPER

33

3

Õõnetuvi Columba oenas COLOEN

31

3

Kuuse-käbilind Loxia curvirostra LOXCUR

30

8

Käblik Troglodytes troglodytes TROTRO

30

17

Punakurk-kaur Gavia stellata GAVSTE

30

1

Mänsak Nucifraga caryocatactes NUCCAR

27

18

Plüü Pluvialis squatarola PLUSQU

25

5

Hoburästas Turdus viscivorus TURVIS

23

7

Raudkull Accipiter nisus ACCNIS

22

15

Vainurästas Turdus iliacus TURILI

20

10

Väike-kirjurähn Dendrocopos minor DENMIN

19

9

Soorüdi e. soorisla Calidris alpina CALALP

18

6

 

Jäälind Alcedo atthis ALCATT

17

14

Teder Tetrao tetrix TETRIX

16

8

Vöötsaba-vigle Limosa lapponica LIMLAP

16

3

Salu-lehelind Phylloscopus trochilus PHYLUS

14

7

Tuuletallaja Falco tinnunculus FALTIN

12

6

Kaelus-turteltuvi e. pargi-turteltuvi Streptopelia decaocto STRDEC

11

4

Väikekoskel e. pudukoskel Mergellus albellus MERALB

11

3

Hallpea-rähn e. hallrähn Picus canus PICCAN

10

6

Hallõgija Lanius excubitor LANEXC

10

9

Roo-loorkull Circus aeruginosus CIRAER

10

8

Suurnokk-vint e. suurnokk Coccothraustes coccothraustes COCCOC

10

6

Kanakull Accipiter gentilis ACCGEN

9

6

Laanepüü Tetrastes bonasia TETBON

9

7

Must-lepalind Phoenicurus ochruros PHOOCH

9

7

Tait Gallinula chloropus GALCHL

9

5

Tumetilder Tringa erythropus TRIERY

9

1

Värbkakk Glaucidium passerinum GLAPAS

9

5

Välja-loorkull Circus cyaneus CIRCYA

8

5

Hall-kärbsenäpp Muscicapa striata MUSSTR

5

2

Karvasjalg-kakk e. laanekakk Aegolius funereus AEGFUN

5

2

Metskurvits Scolopax rusticola SCORUS

5

3

Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos DENLEU

5

4

Väikepistrik Falco columbarius FALCOL

5

3

Kodukakk Strix aluco STRALU

4

3

Koldjalg-hõbekajakas  Larus cachinnans LARCAC

4

3

Mustlagle Branta bernicla BRABER

4

2

Händkakk Strix uralensis STRURA

3

3

Karvasjalg-viu e. taliviu Buteo lagopus BUTLAG

3

3

Punakael-lagle Branta ruficollis BRARUF

3

3

Valge-toonekurg Ciconia ciconia CICCIC

3

2

Väänkael Jynx torquilla JYNTOR

3

2

Öösorr Caprimulgus europaeus CAPEUR

3

3

 

Heletilder Tringa nebularia TRINEB

2

2

Hänilane Motacilla flava MOTFLA

2

2

Kadakatäks Saxicola rubetra SAXTRA

2

2

Koldvint Serinus serinus SERSER

2

2

Laanerähn e. kolmvarvas-rähn Picoides tridactylus PICTRI

2

2

Metsis Tetrao urogallus  TETURO

2

2

Metskiur Anthus trivialis ANTTRI

2

2

Mustpea-põõsalind Sylvia atricapilla SYLATR

2

2

Rabapistrik Falco peregrinus FALPER

2

1

Räästapääsuke Delichon urbicum DELURB

2

1

Tamme-kirjurähn Dendrocopos medius DENMED

2

1

Tundrakiur Anthus cervinus ANTCER

2

2

 

Väikepütt e. punakael-pütt Tachybaptus ruficollis TACRUF

2

2

Vöötkakk Surnia ulula SURULU

2

2

Hahk Somateria mollissima SOMMOL

1

1

Hallpõsk-pütt Podiceps grisegena PODGRI

1

1

Hüüp Botaurus stellaris BOTSTE

1

1

Kaljukotkas e. maakotkas Aquila chrysaetos AQUCHR

1

1

Krüüsel  Cepphus grylle CEPGRY

1

1

Lapi tsiitsitaja Calcarius lapponicus CALLAP

1

1

Lepalind e. aed-lepalind Phoenicurus phoenicurus PHOPHO

1

1

Merisk Haematopus ostralegus HAEOST

1

1

Mudanepp  Lymnocryptes minimus  LYMMIN

1

1

Männi-käbilind Loxia pytyopsittacus LOXPYT

1

1

Nõmmelõoke Lullula arborea LULARB

1

1

Punaselg-õgija Lanius collurio LANCOL

1

1

Rooruik Rallus aquaticus  RALAQU

1

1

Räusktiir e. räusk Hydroprogne caspia HYDCAS

1

1

Siidisaba Bombycilla garrulus BOMGAR

1

1

Tõmmukajakas  Larus fuscus LARFUS

1

1

Valgesilm-vart  Aythya nyroca AYTNYR

1

1

Väike-kärbsenäpp Ficedula parva FICPAR

1

1

hani  ANSsp

9481

14

part ANAsp

6061

4

kajakas  LARsp

2306

6

rabahani/suur-laukhani  FAB/ALB

1110

4

vart AYTsp

1090

1

haned/hanelised

960

5

luik  CYGsp

882

4

hani/lagle  ANS/BRA

580

3

rästas  TURsp

553

2

partlased 

468

3

värvulised

180

5

kaur GAVsp

37

2

varblane  PASsp

24

2

vares CORsp

13

2

naeru/kalakajakas  RID/CAN

10

2

tüllased

8

1

käbilind LOXsp

6

1

salu/põhjatihane  PAL/MON

5

1

lehelind PHYsp

4

1

tihane  PARsp

4

2

loorkull  CIRsp

2

1

rästas TURsp

1

1

röövlind 

1

1

 

184 974

 

Fotol viupart, autor Estormiz, Wikimedia Commons.