Ornitofenoloogilised vaatlused

Ornitofenoloogilised vaatlused

Kestvus: alates 1922, pidevalt alates 1948 
Projektijuht: Tiiu Tali
Kontakt: feno@eoy.ee

Linnukevad 2017

2017. aasta kokkuvõte on erinev võrreldes varasemate kokkuvõtetega. Keskmise saabumiskuupäeva asemel on välja toodud 35 tavalisema linnuliigi esmasaabumiskuupäevad ajavahemikus 01.01.2017-31.05.2017 ning Tammekannu maastikuline liigestatus on asendatud Eesti maakondadega. Loe kokkuvõtet siit.

Linnukevad 2015

Valminud on 2015. aasta ornitofenoloogiliste vaatluste kokkuvõte. Selles on esitatud tavalisemate linnuliikide keskmised kevadised saabumisajad ja mõned üldised tähelepanekud linnuaasta kohta. 
Linnukevad2015.pdf

Linnukevad 2012 ja 2013

Linnukevad 2012 ja 2013
Ingrid Aus ja Tarmo Teppe

Siin on esitatud kokkuvõte tavalisemate linnuliikide keskmistest saabumisaegadest 2012. ja 2013. aasta kevadel. Andmed on saadud vaatlejate saadetud kokkuvõtetest, eElurikkuse andmebaasist ja linnuhuviliste suhtluslisti kirjapandud vaatlustest.

Linnukevad 2011

40 tavalisema linnuliigi keskmine saabumisaeg 2011. aasta kevadel (varaseim märgitud paksus kirjas)

 

Eesti maastikuline liigendatus Tammekannu (1932) järgi

Linnukevad 2007

EOÜ fenoloogia andmebaasi on kantud 2007.a. 85 linnuhuvilise vaatlused. Valdavalt pärinevad andmed vaatlejate poolt saadetud kokkuvõtetest, lisaks on andmebaasi kantud interneti vahendusel (linnuhuvilised@lists.ut.ee) levitatud informatsiooni. 2007.a. fenoloogiliste vaatluste kohta on andmebaasi tehtud 2922 kirjet.

Kokkuvõttes on kajastatud 35 tavalisema linnuliigi kevadine saabumine ja kevade arenemist iseloomustavad olulisemad näitajad.

Linnukevad 2006

2006.a. tehtud fenovaatluste kokkuvõtted saatis EOÜ-sse 40 vaatlejat. 52-e linnuhuvilise tähelepanekud on kogutud linnuhuvilised@lists.ut.ee´s levitatud informatsioonist. 2006.a. fenoloogiliste vaatluste kohta on andmebaasi tehtud 3355 kirjet.

Kokkuvõttes on kajastatud 35 tavalisema linnuliigi kevadine saabumine ja kevade arenemist iseloomustavad olulisemad näitajad.

 

Linnukevad 2005

EOÜ fenoloogia andmebaasi on kantud 2005.a. 89 vaatleja kogutud vaatlusandmed. Valdavalt pärinevad need ühingusse saadetud vaatluslehtedelt ja lisaks on andmebaasi kantud interneti vahendusel linnuhuvilised@lists.ut.ee´s levitatud informatsiooni. 2005.a. fenoloogiliste vaatluste kohta on andmebaasi tehtud 3339 kirjet.
Kokkuvõttes on kajastatud 35 tavalisema linnuliigi kevadine saabumine ja kevade arenemist iseloomustavad olulisemad näitajad.

Liida sisu