2015. a. röövlinnuseire tulemused

Valminud on kokkuvõte tänavusest röövlinnuseirest, kus teiste kõrval vaadati üle ka käesoleva aasta lindude viude arvukuse ja pesitsusedukuse tulemused. Uued andmed herilaseviust lubavad rõõmustada – selle liigi arvukus on vahepealsete aastate mõõnast taastunud. Üllatavalt paljud herilaseviu paarid alustasid tänavusel külmal kevadsuvel pesitsemist, kuid suur osa pesitsustest nurjus. Kui tavaliselt kasvab herilaseviul üles kaks poega, siis tänavu oli palju ka ühepojalisi pesakondi.

Karulas aidati talgutega must-toonekurge


9.-11. oktoobril toimusid Karula rahvuspargis must-toonekure toitumisalade puhastamise talgud, kus osales viiskümmend vabatahtlikku peamiselt Eestist, aga ka Hispaaniast, Ungarist ja Saksamaalt. Talgute käigus puhastati võsast, prahist ja vanadest kopratammidest ligi kahekilomeetrine lõik Saera ojal ehk Ahelo jõel. Otse talguliste silme all hakkasid kalad vulisevas ojas rõõmust lupsu lööma. Kindlasti rõõmustavad  selle üle Karulas pesitsevad  must-toonekured, nende hulgas jälgimise all olev Eedi, kui ta kevadel oma pesitsuskohta naaseb.

Rahvusvaheliste linnuvaatluspäevade lõplikud tulemused

3.-4. oktoobril toimunud rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel EuroBirdwatch2015 loeti Eestis kokku üle 220 000 linnu 153 liigist. Võrreldes varasemate aastatega on see tulemus tagasihoidlik. Eesti Ornitoloogiaühinguni jõudis üle saja vaatlusnimekirja, mille koostamises osales ligi nelisada linnusõpra. Linnuvaatluspäevadel loendati kõige enam valgepõsk-laglesid (üle 65000), hanesid (32500), metsvinte (16000), kiivitajaid (12000) ja põhjavinte (7300). Kõige sagedamini nähtud liikideks olid ülekaalukalt rasvatihane ja hallvares, kellele järgnesid pasknäär, harakas, ronk, musträstas ja hallrästas.

Nädalavahetusel loendati üle 150 000 linnu

Nädalavahetusel toimunud rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel EuroBirdwatch2015 oli esmaspäeva lõunaks laekunud andmetel Eestis kokku loetud üle 150 000 linnu vähemalt 148 liigist. Vaatamata väga kaunile ja soojale sügisilmale on see tulemus võrreldes varasemate aastatega pigem tagasihoidlik. Eesti ühes paremas lindude rände jälgimise kohas Põõsaspea neemel oli vaatlejate sõnul laupäeval lindudel siiski korralik rändepäev ja seda oli seal jälgimas ka kümneid linnuhuvilisi nii Eestist kui ka välismaalt. Seal nähti kahe päeva jooksul ligi sada liiki linde. Palju vaatlejaid käis nädalavahetusel ka Pärnumaal Kabli linnujaamas, kus kõige silmatorkavam oli sookiurude massränne.

Tiirutaja nr 30


Linnuhuviliste teabelehe Tiirutaja uues numbris on pikemalt juttu lindude massilisest ebaseaduslikust tapmisest Vahemere ääres, lindude rõngastamisest, värvimärgistest ja juhised nende lugemiseks, sel aasta toimunud viuretkedest ning sellest, miks on ürgajal suled tekkinud. Lisaks leiab lehest tavapärased lühemad uudised, nuputamisnurga, uute raamatute tutvustuse, saabuvad sündmused jm. Looduskeskused, keskkonnaasutused jt saavad Tiirutajat ka tasuta postiga tellida. Loe Tiirutajat siit.

3.-4. oktoober on rahvusvahelised linnuvaatluspäevad

3.–4. oktoobril toimuvad traditsioonilised rahvusvahelised linnuvaatluspäevad EuroBirdwatch 2015. Sellega pööratakse tähelepanu lindude sügisrändele ja meid ümbritsevale linnurikkusele. Osalemiseks tuleb neil päevil vaid lindude tegutsemist jälgida. Seda võib teha nii koduaias kui ka pikemal linnuretkel. Mitmel pool Eestis saab osalde ka juhendajaga linnuvaatlusel.

Karulas toimuvad talgud must-toonekure abistamiseks

9.-11. oktoobrini toimuvad Karula rahvuspargis talgud must-toonekure toitumisolude parandamiseks. Selle käigus puhastatakse must-toonekure elupaikades tema toitumisveekogude kaldaid võsast, et tagada linnule parem ligipääs veekogule. Räägitakse ka must-toonekurest ja tema abistamise vajadusest ning toimub väike matk. Talgutele on oodatud kõik, kel on vanust vähemalt 16 aastat. Kohtade täitumisel on eelistatud need, kes on Tartus või Tallinnas osalenud Eesti Ornitoloogiaühingu (EOÜ) ja Tartu loodusmaja ühisel heategevuslikul mälumängusarjal, millega koguti talgute korraldamiseks annetusi. Talgutele registreerumiseks tuleb hiljemalt 30. septembril täita siin lehe all olev ankeet. Osavõtt on kõigile tasuta.  

EOÜ ja EJSi üleskutse alanud linnujahi hooajaks

Eelmisel veelinnujahi hooajal toimunud ebameeldivate vahejuhtumite tõttu kutsuvad Eesti Ornitoloogiaühing ja Eesti Jahimeeste Selts jahimehi 20. augustil alanud veelinnujahi hooajal üles säästlikule, seadusi ja tavasid austavale jahipidamisele. Selleks peame oluliseks meenutada järgmist:

  • jahimees kütib just nii palju linde kui temal ja ta jahikaaslastel vaja ja kõik mis kütib, kasutab ära;
  • jahimees ei lase mitte mingil juhul ulukit kaugemalt kui vahemaa, millelt on tagatud kindel tabamus;
  • enne laskmist jahimees veendub, et tegemist on ulukiga, keda tohib küttida;

Klaaspinnad põhjustavad rändlindude hukkumist

Viimastel päevadel on Tallinnas leitud palju hukkunud või oimetuid linde, mille on põhjustanud kokkupõrge hoonete ja suurte klaasfassaadidega. Linde on leitud Tornimäe kõrghoonete juurest, Rottermanni kvartalist ja mujalt. Enamik neist lindudest on musttihased, kellel toimub praegu massiline ränne. Ei vasta tõele meedias levinud eksitavad uudised nagu oleks tegemist purjutavate või peatäit välja magavate lindudega. Lindude kokkupõrked hoonetega juhtuvad sellepärast, et paljud liigid ei taju klaasi takistusena ja neid eksitab klaasilt peegelduv taevas ja puud. Juba põrutuse saanud või linnas segadusse läinud linnud võivad lennata ka vastu mittepeegelduvaid pindu. Kokkupõrge võib linnule lõppeda nii kerge põrutuse kui ka raskema vigastuse ja hukkumisega. See probleem esineb paljudes suuremates linnades ja nii hukkub maailmas ilmselt sadu miljoneid linde aastas.

Meeleolukad suvepäevad

27.-28. juunil toimusid Tartumaal Alatskivil Eesti Ornitoloogiaühingu avatud suvepäevad, mille läbivateks teemadeks olid Peipsi järv ja röövlinnud. Väga ilus suveilm ja tihe programm meelitas kohale suisa 202 linnuhuvilist. Suvepäevade 19-aastases ajaloos on sama palju osalejaid olnud vaid 2001. aastal Matsalus. Eriti rõõmustav on see, et suvepäevad on kujunenud toredaks pereürituseks - osalejatest oli kooliealisi ja nooremaid suisa 55. Siit leiad suvepäevade väikese kroonika ja mõned pildid.

Liida sisu